Dzielnice Gdyni

Gdynia – aura, klimat oraz atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość powiązana jest z faktem, że klimat ma zarówno przymiotniki morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni oraz terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie posiadają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niebagatelnie różne od cech klimatycznych obszarów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, czy też obniżenie temperatury ma dokładny związek z panującą porą roku i właściwie od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, które cechują się ogromnym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Gdynia plus. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto również wspomnieć o wilgotności. Gdyż i te wartości znamionują się tym, iż są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgocią cechuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.